Prawo ochrony środowiska

Kwestie związane z ochroną środowiska mają dla mnie osobiście duże znaczenie. Z tego powodu angażuję się w udzielenie pomocy prawnej w sprawach dotyczących tej tematyki. W jej ramach koncentruję się głównie na zagadnieniach procesowych.

W swej dotychczasowej pracy zajmowałem się w szczególności następującymi zagadnieniami:

  • postępowania dotyczące ocen oddziaływania na środowisko inwestycji takich jak autostrady, drogi ekspresowe, inne drogi, linie kolejowe, instalacje radiokomunikacyjne, składowiska odpadów niebezpiecznych, inne składowiska odpadów, chów lub hodowla zwierząt, instalacje do produkcji mas bitumicznych, budynki biurowe, osiedla mieszkaniowe, centra handlowe, hotele i ośrodki wypoczynkowe, grzebowiska zwłok zwierzęcych, tory wyścigowe lub próbne dla pojazdów mechanicznych, instalacje do uboju zwierząt,
  • postępowania dotyczące dostępu do informacji o środowisku,
  • postępowania dotyczące prowadzenia instalacji bez wymaganych pozwoleń lub z naruszeniem warunków w nich zawartych,
  • postępowania dotyczące ochrony środowiska w ramach procedur planowania i zagospodarowania przestrzennego.