Prawo Kolejowe

Z koleją jestem związany faktycznie i emocjonalnie od zawsze. Niemal zupełny brak doktryny prawa kolejowego oraz tradycje rodzinne sprawiły, że w czasie studiów zacząłem się specjalizować w tej dziedzinie prawa. Będąc aplikantem radcowskim, a później radcą prawnym, świadczyłem pomoc prawną na rzecz Urzędu Transportu Kolejowego, największych polskich przewoźników kolejowych oraz organizacji społecznych związanych z sektorem kolejowym. Pozwoliło mi to lepiej poznać praktyczną stronę funkcjonowania rynku transportu kolejowego.

W swej dotychczasowej pracy zajmowałem się w szczególności następującymi zagadnieniami:

 • odpowiedzialność odszkodowawcza za zawyżanie opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej w związku z niezgodnością prawa krajowego z prawem Unii Europejskiej – w tym określanie skali zawyżenia opłat bez dostępu do niejawnych danych finansowych zarządcy infrastruktury kolejowej,
 • postępowanie w sprawie zatwierdzenia stawek opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej,
 • postępowanie w sprawie wydania przez Prezesa UTK decyzji zastępującej umowę o udostępnianie infrastruktury kolejowej,
 • podstawy i zasady korzystania przez przewoźników kolejowych z dworców kolejowych z uwzględnieniem opłat za korzystanie z tych dworców,
 • odpowiedzialność odszkodowawcza w związku z prowadzeniem przez zarządcę infrastruktury prac remontowych i modernizacyjnych,
 • odpowiedzialność odszkodowawcza za wypadki kolejowe – w szczególności pomiędzy przedsiębiorstwami kolejowymi, ubezpieczycielami i osobami trzecimi, w tym pasażerami,
 • postępowanie w sprawie wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym,
 • dochodzenie roszczeń z umów o świadczenie usług publicznych w transporcie kolejowym,
 • odpowiedzialność za przestrzeganie praw pasażerów,
 • umowy dotyczące honorowania biletów komunikacji miejskiej przez przewoźnika kolejowego,
 • postępowanie w sprawie cofnięcia przez Prezesa UTK licencji przewoźnika kolejowego,
 • postępowanie w sprawie skargi przewoźnika kolejowego na działania zarządcy infrastruktury kolejowej,
 • postępowanie w sprawie wdrożenia przez przewoźnika kolejowego systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS),
 • postępowanie w sprawie wycofania pojazdów kolejowych z eksploatacji.

i inne związane z bieżącym funkcjonowaniem przewoźników kolejowych.