Organizacje społeczne

Jestem przekonany, że bez aktywnych i zaangażowanych obywateli nasz kraj funkcjonowałby o wiele gorzej. Ci, którzy realizują lub pragną realizować swoje działania w ramach organizacji społecznych, mogą liczyć na moją pomoc, która pozwoli im na skuteczniejsze osiąganie zamierzonych celów.

W swej dotychczasowej pracy na rzecz szeregu rozmaitych organizacji społecznych zajmowałem się w szczególności następującymi zagadnieniami:

  • zakładanie fundacji i stowarzyszeń,
  • sporządzanie i opiniowanie projektów uchwał,
  • sporządzanie i opiniowanie umów z kontrahentami,
  • sporządzanie i opiniowanie umów wolontariackich,
  • postępowanie w sprawie o uzyskanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego,
  • reprezentacja przed organami administracji, sądami administracyjnymi i powszechnymi w postępowaniach związanych z celami statutowymi organizacji społecznej, w tym w szczególności w związku z: ochroną środowiska, zabytków, ładu przestrzennego, dostępem do informacji publicznej, rozwojem turystyki górskiej czy rozwojem transportu kolejowego,
  • świadczenie na preferencyjnych warunkach pomocy prawnej na rzecz członków organizacji społecznych lub adresatów ich działań.